Główna

Witamy na stronie firmy Inno-projeKT

 

Wizje bez finansowania pozostaną wizjami na zawsze
Jerzy Buzek 

Możliwość finansowania projektów naukowo-badawczych i rozwoju technologicznego, prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń zależy dziś często od wyniku oceny projektu dokonanej w konkursach ogłaszanych w ramach międzynarodowych i krajowych programów wsparcia.

 

Programy te dedykowane są dla:
- jednostek naukowo-badawczych
- uczelni
- małych i średnich przedsiębiorstw
- dużych przedsiębiorstw (przemysł)
- innych organizacji

 

Ze względu na szeroki wachlarz możliwości finansowania prac badawczych, rozwoju nowych technologii  i ich wdrożeń oraz różne kryteria kwalifikowalności projektów w ramach dostępnych programów, aplikowanie o te środki często wydaje się skomplikowane, język dokumentacji konkursowych – niezrozumiały a przygotowanie dobrego projektu wymaga doświadczenia i praktyki.

Celem firmy Inno-ProjeKT jest pomoc w wyszukiwaniu możliwości dofinansowania Państwa projektów, pomoc w zrozumieniu wymogów odpowiednich konkursów oraz w takim przedstawieniu Państwa wizji badawczych, aby uzyskały one pozytywną ocenę panelu ekspertów i finansowanie.

 

Wierzymy, że dla dobrych pomysłów znajdą się możliwości finansowania, zaś stopień sukcesu w ubieganiu się o nie zależy od adekwatności ich doboru i odpowiedniego sformułowania celów badawczych, zakresu i metodologii prac oraz wartości dodanej wynikającej z realizacji pomysłu.

Wiemy, iż jakość projektu w dużej mierze zależy od jakości zarządzania, dlatego w naszych szkoleniach i pisanych przez nas wnioskach projektowych duży nacisk kładziemy na jakość i dobre praktyki zarządzania projektami.

Mamy nadzieję, że uda się nam zarazić Państwa naszą pasją do walki o realizację marzeń.

 

Zapraszamy do współpracy!