Zadzwoń: +48 502 649 017

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oferta

 Nasze działania i oferta

Wnioski, analizy, szkolenia
zarządzanie projektami,
realizacja zadań projektowych...

Do naszej oferty należą:


1. Przygotowanie wniosków projektowych o charakterze badawczo-wdrożeniowym i innowacyjnym głównie w programie Ramowym UE: HORYZONT 2020, Programach krajowych (finansowanych ze środków UE) ogłaszanych przez NCBiR, PARP, MNiSW lub na poziomie regionów: RPO (skupiamy się na regionach centralnych i Polski wschodniej)

 

2. Pełne wsparcie w realizacji, administracji i raportowaniu prac w projektach (poszczególne pakiety, zadania, przygotowanie raportów i opracowań wyników)

 

  

3. Zarządzanie projektami  (również z wykorzystaniem narzędzi MS Excel, MS Project: budżetowanie i analiza kosztów, planowanie i kontrola realizacji prac projektowych

 4. Szkolenia w zakresie przygotowania wniosków projektowych, realizacji i zarządzania projektami (szkolenia tradycyjne uzupełniamy materiałem na platformie eLearning), dopasowane do potrzeb klienta, w szkoleniach koncentrujemy się na zagadnieniach praktycznych (ćwiczenia, ocena rzeczywistego projektu)

 

5. Dodatkowo zajmujemy się zagadnieniami elektroniki i oprogramowania: mikroprocesory, fotowoltaika i systemy zasilania, programowanie (VBasic, C, C++ i C#) i ich różne  zastosowania