Zadzwoń: +48 502 649 017

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ze względu na szeroki wachlarz możliwości finansowania prac badawczych, rozwoju nowych technologii i ich wdrożeń oraz różne kryteria wyboru najlepszych projektów w ramach dostępnych programów, aplikowanie o te środki często wydaje się skomplikowane, język dokumentacji konkursowych – niezrozumiały a przygotowanie dobrego projektu wymaga doświadczenia i praktyki.

Realizacja i administracja projektami wymaga oprócz formalnych zasad doświadczenia, podejmowania czasem trudnych decyzji, opracowania odpowiednich działań przygotowawczych i zwykle dużego zaangażowania. 

Celem firmy inno-ProjeKT jest pomoc w wyszukiwaniu możliwości dofinansowania Państwa projektów, pomoc w zrozumieniu wymogów odpowiednich konkursów oraz w takim przedstawieniu Państwa wizji badawczych, aby uzyskały one pozytywną ocenę panelu ekspertów i finansowanie, na etapie realizacji wsparcie sprawnej administracji, zarządzania projektem i w realizacji zadań projektowych które ustalimy z Państwem i podejmiemy. 

Wierzymy, że dla dobrych pomysłów znajdą się możliwości finansowania, zaś stopień sukcesu w ubieganiu się o nie zależy od adekwatności ich doboru i odpowiedniego sformułowania celów badawczych, zakresu i metodologii prac oraz wartości dodanej wynikającej z realizacji pomysłu. Wierzymy również, iż jakość projektu w dużej mierze zależy od jakości zarządzania, dlatego w naszych szkoleniach i pisanych przez nas wnioskach projektowych duży nacisk kładziemy na jakość i dobre praktyki zarządzania projektami które tez stosujemy wspierając realizację i administrację Państwa projektów.

Mamy nadzieję, że uda się nam zarazić Państwa naszą pasją do walki o realizację marzeń.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!